Интересни предложения

10154403_439343189501555_4721374438313374794_n

 

 

 

 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

 

 

aurata

Чувствате отпадналост? Ако енергийното поле,

на който и да било орган или група от органи,

в течение на продължително време не

съответстват на оптималното ниво,

то това може да бъде причина за заболяване.

  

Изследвайте енергийното си състояние с BIOPULSAR Reflexograph за 18 лв.!

 

 

   На основата на тези измервания може да се направят изводи за това, какво би трябвало да промените в своя живот, за да достигнете оптимално ниво на енергия и да подобрите по този начин състоянието на своето здраве.

 

  Разработеното в Германия устройство BIOPULSAR Reflexograph за измерване на енергийното поле е успешно използвано в Европа вече няколко години.

 

   Устройството притежава съответните сертификати и резултати от научно обоснованите измервания на енергийното поле, признати за достоверни от международната здравна организация през 2008 година.

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

 

Чувствате отпадналост? Ако енергийното поле,
на който и да било орган или група от органи,
в течение на продължително време не
съответстват на оптималното ниво,
то това може да бъде причина за заболяване.
   
Изследвайте енергийното си състояние с BIOPULSAR Reflexograph за 18 лв.!


   На основата на тези измервания може да се направят изводи за това, какво би трябвало да промените в своя живот, за да достигнете оптимално ниво на енергия и да подобрите по този начин състоянието на своето здраве.
 
  Разработеното в Германия устройство BIOPULSAR Reflexograph за измерване на енергийното поле е успешно използвано в Европа вече няколко години.

   Устройството притежава съответните сертификати и резултати от научно обоснованите измервания на енергийното поле, признати за достоверни от международната здравна организация през 2008 година.technology